Zřícenina gotického hradu na skalisku nad řekou Mží, 1,5 km od Plešnic, 15 km západně od Plzně.

Hrad byl založen vladyky patřícími k rodu Bavorů ze Strakonic, zřejmě po roce 1333, kdy byl rodu odejmut hrad Nečtiny. První písemná zmínka pochází z roku 1394, kdy zde sídlil Heřman z Bubnu. Ten své panství rozšířil mimo jiné i o obec
Vejprnice. Další majitelkou byla Jitka z Nečtin a Bubnu, poté páni z Janovic, Chlumčanští z Přestavlk a nakonec Úličtí z Plešnic. Hrad zpustl v polovině 16. století.
 
Cesta do hradu vedla od východu 3 branami, z nichž jen třetí je ve zbytcích patrná. Za ní vzniklo obdélné nádvoří, jehož zadní stranu zaujímá palác, původně dvoukřídlý. Prostor mezi branou a palácem vyplňovalo stavení lehčí konstrukce, nesené dřevěnými sloupy či krakorci. Na nejvyšším místě ostrohu stávala pětiboká věž, chránící 2. a 3. bránu a zároveň vstup do parkánu, jehož hradbu zesilovala obdélná bašta.
 
 
Podle jazykovědců byl hrad pojmenovan podle své podoby, ale mohl být také pojmenován podle erbovního znamení svých zakladatelů.Pověst vypráví, že své jméno dostal hrad Buben podle toho, že jeho zakladatel nevítal své hosty fanfárami, ale vířením bubnu.
 
 
 
Pramen : Hrady a zámk v Čechách - Olympia 1986
Pramen : Hrad Buben u Plešnic - Zapomenuté hrady, tvrze a místa - Nadace České hrady 1985
Pramen : Podle kresby F.A.Hebera z r. 1844 vyryl J. Richter - D.Menclová - České hrady I (417)
Pramen : Podle kresby F.A.Hebera z r. 1846 vyryl Z. Bůchne - D.Menclová - České hrady I (416 )