Barokní oltář kostela sv. Vojtěcha Kostel sv. Vojtěcha
Barokní fara Kostel sv.Vojtěcha
Na Hvízdalce - pohled směrem k Plzni Erb Úlických z Úlic Kostel sv. Vojtěcha
Lávka spojující kostel sv. Vojtěcha s farou