Barokní zámek v čele protáhlého náměstíčka nacházející se v okrajové časti Plzně.

Na míste zámku původně stávala tvrz, na které sídlil v letech 1245 - 1289 Půta, syn Protivy ze Žinkova, příslušník rodu Drslaviců. Úmrtím Půty umlkly zprávy o Křimicích až do poloviny 14. století, kdy ves a tvrz vlastnil bohaltý plzeňský měšťan Petrold Nussl. Po několikeré výměně majitelů se majetek dostal odkazem do držení plzeňskému měšťanu Točníkovi, kterým počalo dlouhé panství tohoto rodu až do doby bělohorské.
Purkhart, poslední majitel z rodu Točníků, zemřel kolem roku 1621. Na krátkou dobu vlastnil Křimice jeho nevlastní syn Jan Jindřich Strojetický ze Strojetic, který se oženil s Voršilou z Vrtby. V roce 1646 založil na Horničce kapli Narození Pany Marie. Manželku ztratil roku 1624, on sám zemřel v roce 1648 bez dědice. Panství Křimice, Tlučnou a Cebiv zdědil Jaroslav František z Vrtby. V této době byla tvrz ve velice sešlém stavu. v roce 1659 zemřel a panství sdědil jeho starší bratr Jan František a po něm jeho syn františek Václav. Ten byl dobrým hospodářem , panství zveleboval a v roce 1732 provedl rozsáhlou přestavbu tvrze v zámek s bohatou výzdobou sochařskou a malířskou. Přestavěl a rozšířil také kostelík na Horničce. Zemřel v 81 letech v roce 1750.
 
 
Posledním z rodu Vrtbů byl František Josef, který vlastnil Křimice v letech 1782 - 1830. V letech 1811 - 1812 přestavěl zámek z barokní podoby do jednoduchého empíru, hlavně ve střední části. Celková dispozice včetně čestného dvora se přestavbou nezměnila. Své jmění odkázal knížeti Janu Karlovi z Lobkovic.
Tímto odkazem přešlo Křimické panství do držení rodu Lobkowiczů, větve Popelů až do roku 1948, kdy byl zámek vyvlastněn státem. Zámek pak byl ve vlastnictví Škoda Plzeň do roku 1964, kdy zde byl internát pro učně, od roku 1965 byl zámek převeden do majetku Domovů mládeže v Plzni. Od konce 1974 byl zámek v majetku Západočeského muzea v Plzni až do roku 1964, kdy byl vrácen původním vlastníkům
Patrová, trojkřídlá budova obklopená zdí, na jejíchž pilířích stojí kamenné sochy z 18. stol. Další zdobí zdi, přilehlého parku i prostory parku v obci, pocházejí vesměs od plzeňského sochaře L. Widmana. Nad vsí je kostel s rodinnou hrobkou Lobkoviců.
 
 
 
Pramen : Hrady a zámk v Čechách - Olympia 1986