Jakub Husník ( 29.3. 1837 - 16.2. 1916 )
Narodil se a vyrůstal spolu s dalšími devíti sourozenci v rodině mysliveckého adjunkta Vavřince Husníka. Matka dcera revírníka Weymelky z Vejprnic Eleonora.
Ve Vejprnicích prožívá pouze své rané dětství. Školu již navštěvuje nejprve v Hlavaticích a poté v Benešově. Po absolvování pražské reálky vstupuje roku 1853 do pražské malířské akademie. V Antverpách studuje vlámský kolorit u profesora Leria. Po návratu maluje v Uhříněvsi u svého strýce Fr. Moravce několik oltářních obrazů a podobizen. V roce 1863 je jmenován učitelem na táborském gymnáziu. Spolu s lékařem Schwarzem zkoumají tzv. mokrý proces v souvislosti s výrobou fotografie. Prvním objevem jsou tzv. dvoutónové fotografie. Přichází celá řada dalších objevů a vynálezů. V roce 1871 odjíždí do Vidně kde přednáší a vyučuje své nové metody. Roku 1877 je jmenován profesorem kreslení na reálném gymnáziu v raze ve Spálené ulici. Zde působil rok a poté zakládá první dílnu na gotozinkografii. V roce 1888 ji rozšiřuje spolu se svým zeťem na firmu Husník a Hauser, která měla své zastoupení v několika velkých evropských městech. Roku 1893 zdokonaluje trojbarevné reprodukce pro knihtisk. Píše odborné knihy a získává patenty za své další vynálezy. Přichází celá řada uznání a ocenění.1907 je jmenován čestným členem Fotografické splečnosti ve Vídni a o rok později v Berlíně. Zasloužil se o zavedení výuky fotografie na Českém polytechnickém ústavu. Jakub Husník se dožil devětasedmdesáti let.
 
František Kestler ( 28.1. 1857 - ? )
Pocházel ze staré pastýřské rodiny Kestlerů ( čp. 10 ). Spolu se svými dvěma bratry Josefem a Tomášem hrávali se svou dudáckou kapelou " Vejprničtí Sokolové" po blízkém i dalekém okolí ( Plzeňsko, Stříbrsko, Kralovicko, Rokycansko a Přešticko ). V roce 1891 hráli v Praze na Jubilejní výstavě a o několik let později v roce 1908 na výstavě Národopisné.
František byl také dovedný výrobce dud. Tomuto umění naučil také
Karla Janečka. Kromě hry na dudy ovládal František Kestler také hru na klarinet a trubku. Na dlouhou dřevěnou pastýřskou troubu pak vyhrával po obc o Štědém večeru a o Božím hodě v kostele.

V padesátých letech
Karlu Janečkovi podařilo na nějaký čas dudáckou kapelu ve Vejprnicích obnovit. Na veřejnosti hrála ovšem jen několikrát a poté již spíše k potěše Karla janečka v jeho domě ( čp. 110 ).

Kapela hrála v tomto složení :

- Karel Janeček - dudy
- František Kestler - klarinet
- Boh. Kestler - klarinet, 2. housle
- p. Oliverius - viola
- Jaroslav Šefl - 1. housle