Obec ( okr. Plzeň - sever) ležící na polovině cesty mezi Plzní a Stříbrem. Ve vsi barokní zámek a pozdně renesanční kostel s náhrobky držitelů zdejšího zámku.

V místech dnešního zámku stávala již roku 1329 tvrz náležijící Markvartovi z Úlic. Ten byl patrně zakladatelem rodu Úličků z Úlic, jehož členové se připomínají do doby husitských válek. Po roce 1420 získali ves i tvrz vladykové z Plešnic, kteří se pak psali Úličtí z Plešnic. Ti zde sídlili po dvě století, přetrvali i vyplenění vsi německým vojskem 1471. Úličtí vymírají po meči a majetek zdědil roku 1674 rod Cehniců z Říčan. Centrem většího dominia jsou Úlice počátkem 18. století, kdy k nim náleží vsi Kozolupy, Kunějovice, Ošelín, Ŕebří a Jezná. V tomto období nechali majitelé panství Širdinkové, zbudovat stávající barokní zámek. Z posledních držitelů statku byli známí především Macenauerové.
 
 
Trojkřídlá budova zámku s mansardovou střechou a osmibokou hodinovou věžičkou krytou bání byla v průběhu 20. století několikrát upravována, zejména v interiérech. K zámku patřil rozsáhlý anglický park.
V zámku sídlilo JZD, dnes nepřístupný
 
Náhrobky zdejších majitelů můžete spatřit také na stěne kostelní věže v nedaleké obci Jezná.
 
 
Pramen: informační tabule v objektu zámku ( Svaz turistiky ČSTV, 1976 ).